Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน

ดินแดนพลังวิญญาณ ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 53

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 54

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 55

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 56

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 57

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 58

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 59

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 60

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 61

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 62

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 63

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 64

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 65

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 66

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 67

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 68

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 69

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 70

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 71

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 72

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 73

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 74

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 75

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 76

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 77

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 78 (จบภาค2)