Gintama กินทามะ ปี 1-10

กินทามะ

 Gintama กินทามะ ปี 1-10

เรื่องย่อ กินทามะ Gintama  เป็นเรื่องของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ ซึ่งได้ถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่นั้นก็ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ โดยเรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ เค้าคืออดีตนักปฏิวัติ ที่ได้มาเปิดสำนักงานทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น กินทามะ Gintama ดูอนิเมะ

กินทามะ ปี 1 Ep.1-2

กินทามะ ปี 1 Ep.3

กินทามะ ปี 1 Ep.4

กินทามะ ปี 1 Ep.5

กินทามะ ปี 1 Ep.6

กินทามะ ปี 1 Ep.7

กินทามะ ปี 1 Ep.8

กินทามะ ปี 1 Ep.9

กินทามะ ปี 1 Ep.10

กินทามะ ปี 1 Ep.11

กินทามะ ปี 1 Ep.12

กินทามะ ปี 1 Ep.13

กินทามะ ปี 1 Ep.14

กินทามะ ปี 1 Ep.15

กินทามะ ปี 1 Ep.16

กินทามะ ปี 1 Ep.17

กินทามะ ปี 1 Ep.18

กินทามะ ปี 1 Ep.19

กินทามะ ปี 1 Ep.20

กินทามะ ปี 1 Ep.21

กินทามะ ปี 1 Ep.22

กินทามะ ปี 1 Ep.23

กินทามะ ปี 1 Ep.24

กินทามะ ปี 1 Ep.25

กินทามะ ปี 1 Ep.26

กินทามะ ปี 1 Ep.27

กินทามะ ปี 1 Ep.28

กินทามะ ปี 1 Ep.29

กินทามะ ปี 1 Ep.30

กินทามะ ปี 1 Ep.31

กินทามะ ปี 1 Ep.32

กินทามะ ปี 1 Ep.33

กินทามะ ปี 1 Ep.34

กินทามะ ปี 1 Ep.35

กินทามะ ปี 1 Ep.36

กินทามะ ปี 1 Ep.37

กินทามะ ปี 1 Ep.38

กินทามะ ปี 1 Ep.39

กินทามะ ปี 1 Ep.40

กินทามะ ปี 1 Ep.41

กินทามะ ปี 1 Ep.42

กินทามะ ปี 1 Ep.43

กินทามะ ปี 1 Ep.44

กินทามะ ปี 1 Ep.45

กินทามะ ปี 1 Ep.46

กินทามะ ปี 1 Ep.47

กินทามะ ปี 1 Ep.48

กินทามะ ปี 1 Ep.49

กินทามะ ปี 2 Ep.1

กินทามะ ปี 2 Ep.2

กินทามะ ปี 2 Ep.3

กินทามะ ปี 2 Ep.4

กินทามะ ปี 2 Ep.5

กินทามะ ปี 2 Ep.6

กินทามะ ปี 2 Ep.7

กินทามะ ปี 2 Ep.8

กินทามะ ปี 2 Ep.9

กินทามะ ปี 2 Ep.10

กินทามะ ปี 2 Ep.11

กินทามะ ปี 2 Ep.12

กินทามะ ปี 3 Ep.1

กินทามะ ปี 3 Ep.2

กินทามะ ปี 3 Ep.3

กินทามะ ปี 3 Ep.4

กินทามะ ปี 3 Ep.5

กินทามะ ปี 3 Ep.6

กินทามะ ปี 3 Ep.7

กินทามะ ปี 3 Ep.8

กินทามะ ปี 3 Ep.9

กินทามะ ปี 3 Ep.10

กินทามะ ปี 3 Ep.11

กินทามะ ปี 3 Ep.12

กินทามะ ปี 3 Ep.13

กินทามะ ปี 4 Ep.1

กินทามะ ปี 4 Ep.2

กินทามะ ปี 4 Ep.3

กินทามะ ปี 4 Ep.4

กินทามะ ปี 4 Ep.5

กินทามะ ปี 4 Ep.6

กินทามะ ปี 4 Ep.7

กินทามะ ปี 4 Ep.8

กินทามะ ปี 4 Ep.9

กินทามะ ปี 4 Ep.10

กินทามะ ปี 4 Ep.11

กินทามะ ปี 4 Ep.12

กินทามะ ปี 4 Ep.13

กินทามะ ปี 5 Ep.1

กินทามะ ปี 5 Ep.2

กินทามะ ปี 5 Ep.3

กินทามะ ปี 5 Ep.4

กินทามะ ปี 5 Ep.5

กินทามะ ปี 5 Ep.6

กินทามะ ปี 5 Ep.7

กินทามะ ปี 5 Ep.8

กินทามะ ปี 5 Ep.9

กินทามะ ปี 5 Ep.10

กินทามะ ปี 5 Ep.11

กินทามะ ปี 5 Ep.12

กินทามะ ปี 5 Ep.13

กินทามะ ปี 6 Ep.1

กินทามะ ปี 6 Ep.2

กินทามะ ปี 6 Ep.3

กินทามะ ปี 6 Ep.4

กินทามะ ปี 7 Ep.1 (266)

กินทามะ ปี 7 Ep.2 (267)

กินทามะ ปี 7 Ep.3 (268)

กินทามะ ปี 7 Ep.4 (269)

กินทามะ ปี 7 Ep.5 (270)

กินทามะ ปี 7 Ep.6 (271)

กินทามะ ปี 7 Ep.7 (272)

กินทามะ ปี 7 Ep.8 (273)

กินทามะ ปี 7 Ep.9 (274)

กินทามะ ปี 7 Ep.10 (275)

กินทามะ ปี 7 Ep.11 (276)

กินทามะ ปี 7 Ep.12 (277)

กินทามะ ปี 7 Ep.13 (278)

กินทามะ ปี 7 Ep.14 (279)

กินทามะ ปี 7 Ep.15 (280)

กินทามะ ปี 7 Ep.16 (281)

กินทามะ ปี 7 Ep.17 (282)

กินทามะ ปี 7 Ep.18 (283)

กินทามะ ปี 7 Ep.19 (284)

กินทามะ ปี 7 Ep.20 (285)

กินทามะ ปี 7 Ep.21 (286)

กินทามะ ปี 7 Ep.22 (287)

กินทามะ ปี 7 Ep.23 (288)

กินทามะ ปี 7 Ep.24 (289)

กินทามะ ปี 7 Ep.25 (290)

กินทามะ ปี 7 Ep.26 (291)

กินทามะ ปี 7 Ep.27 (292)

กินทามะ ปี 7 Ep.28 (293)

กินทามะ ปี 7 Ep.29 (294)

กินทามะ ปี 7 Ep.30 (295)

กินทามะ ปี 7 Ep.31 (296)

กินทามะ ปี 7 Ep.32 (297)

กินทามะ ปี 7 Ep.33 (298)

กินทามะ ปี 7 Ep.34 (299)

กินทามะ ปี 7 Ep.35 (300)

กินทามะ ปี 7 Ep.36 (301)

กินทามะ ปี 7 Ep.37 (302)

กินทามะ ปี 7 Ep.38 (303)

กินทามะ ปี 7 Ep.39 (304)

กินทามะ ปี 7 Ep.40 (305)

กินทามะ ปี 7 Ep.41 (306)

กินทามะ ปี 7 Ep.42 (307)

กินทามะ ปี 7 Ep.43 (308)

กินทามะ ปี 7 Ep.44 (309)

กินทามะ ปี 7 Ep.45 (310)

กินทามะ ปี 7 Ep.46 (311)

กินทามะ ปี 7 Ep.47 (312)

กินทามะ ปี 7 Ep.48 (313)

กินทามะ ปี 7 Ep.49 (314)

กินทามะ ปี 7 Ep.50 (315)

กินทามะ ปี 7 Ep.51 (316)

กินทามะ ปี 8 Ep.1 (317)

กินทามะ ปี 8 Ep.2 (318)

กินทามะ ปี 8 Ep.3 (319)

กินทามะ ปี 8 Ep.4 (320)

กินทามะ ปี 8 Ep.5 (321)

กินทามะ ปี 8 Ep.6 (322)

กินทามะ ปี 8 Ep.7 (323)

กินทามะ ปี 8 Ep.8 (324)

กินทามะ ปี 8 Ep.9 (325)

กินทามะ ปี 8 Ep.10 (326)

กินทามะ ปี 8 Ep.11 (327)

กินทามะ ปี 8 Ep.12 (328)

กินทามะ ปี 9 Ep.1 (329)

กินทามะ ปี 9 Ep.2 (330)

กินทามะ ปี 9 Ep.3 (331)

กินทามะ ปี 9 Ep.4 (332)

กินทามะ ปี 9 Ep.5 (333)

กินทามะ ปี 9 Ep.6 (334)

กินทามะ ปี 9 Ep.7 (335)

กินทามะ ปี 9 Ep.8 (336)

กินทามะ ปี 9 Ep.9 (337)

กินทามะ ปี 9 Ep.10 (338)

กินทามะ ปี 9 Ep.11 (339)

กินทามะ ปี 9 Ep.12 (340)

กินทามะ ปี 9 Ep.13 (341)

กินทามะ ปี 10 Ep.1 (342)

กินทามะ ปี 10 Ep.2 (343)

กินทามะ ปี 10 Ep.3 (344)

กินทามะ ปี 10 Ep.4 (345)

กินทามะ ปี 10 Ep.5 (346)

กินทามะ ปี 10 Ep.6 (347)

กินทามะ ปี 10 Ep.7 (348)

กินทามะ ปี 10 Ep.8 (349)

กินทามะ ปี 10 Ep.9 (350)

กินทามะ ปี 10 Ep.10 (351)

กินทามะ ปี 10 Ep.11 (352)

กินทามะ ปี 10 Ep.12 (353)

กินทามะ ปี 10 Ep.13 (354)

กินทามะ ปี 10 Ep.14 (355)

กินทามะ ปี 10 Ep.15 (356)

กินทามะ ปี 10 Ep.16 (357)

กินทามะ ปี 10 Ep.17 (358)

กินทามะ ปี 10 Ep.18 (359)

กินทามะ ปี 10 Ep.19 (360)

กินทามะ ปี 10 Ep.20 (361)

กินทามะ ปี 10 Ep.21 (362)

กินทามะ ปี 10 Ep.22 (363)

กินทามะ ปี 10 Ep.23 (364)

กินทามะ ปี 10 Ep.24 (365)

กินทามะ ปี 10 Ep.25 (366)

กินทามะ ปี 10 Ep.26 (367)